Uslugi informatyczne i szkoleniowe leszek leszczynski

Sieć Partnerów Comarch funkcjonuje w oparciu o jeden z najatrakcyjniejszych programów partnerskich w wszelkim kraju. Comarch Partnerzy to ponad 900 firm z pełnej Nasz. Stały one bezpośrednio wybrane, liczą sobie zwykle od kilku do kilkunastu pracowników. Podlegały szczegółowej selekcji, by podać jak najszerszy szczebel usług informatycznych potencjalnym klientom.

Comarch naszym dostawcom w biznesie oferuje m.in.: - profesjonalne szkolenia handlowe i wyjątkowe, - uwaga w dojściu do klientów, - pomoc ze części opiekuna regionalnego, - wsparcie działań promocyjnych, - informację na własnych serwisach i okolicach www, - możliwość mienia z środków opracowanych poprzez naszych specjalistów. Partnerzy o potwierdzonych kompetencjach są dani na specjalnej mapie sprzedaży Programu Partnerskiego Comarch. Stopień widoczności na mapie uzależniony jest od stopnia aktywności handlowej danego partnera i wykonania określone kryteria sprzedażowe. W punkcie podjęcia zgodzie z nazwą Comarch i pozostania jej mężem należy zetknąć się na spotkanie z człowiekiem firmy, odbyć Cykl Szkoleń Autoryzacyjnych w obrębie produktów Comarch oraz podpisać stosowną umowę o pomocy. Warto zostań Partnerem Comarch, gdyż sposoby tej instytucji to ciągle najchętniej wybierane rozwiązania handlowe w Polsce, a Program Partnerski to czyste zyski idealne do włożonego sporcie i pracy. Comarch oferuje także specjalne Ścieżki Kompetencyjne, czyli program rozwoju pracowników Partnerów budujących społeczność współpracowników Comarch. Pierwszym etapem do przyjęcia współpracy jest wykonanie formularza zgłoszeniowego wydobywającego się na części www.comarch.pl. Wystarczy wpisać nasze możliwości osobowe oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Z ciekawymi zetkną się pracownicy marki w sensie omówienia warunków współpracy.