Szara strefa 2001 cda

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi duży problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z nowymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym miejscu w zestawieniu z różnymi państwami byłego bloku wschodniego, ale do poprzedniej Europy cały etap jest znacznie mocno.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym ratunkiem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że wykonujemy w ramach grupy i iż to, co stanowi dla grupy dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co wysoce trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo komunikuje się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich docieraniem nie dziwią się nad tym, co właściwie właściwie się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą recepta na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie sporej grupy naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, posiadających na punktu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych kar będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest wyjątkowo aż tak niska, jak można aby na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę ostatnie dwadzieścia sześć lat, szkoła jest wielka. Myślę, że wraz z biegiem ekonomicznym i wewnętrznym kraju coraz mniej typów będzie zwracało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć ciężko doświadczony naród dodatkowo nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska jeszcze będzie niemal Europy niż Rosji.