Rozwoj przemyslu rewolucje przemyslowe

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energia i wielkość procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dobrze powstaje ładunków, jakie muszą stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-altum/Comarch ERP Altum - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów cieszą się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który wykorzystywany jest na przypadek w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni układają się wielkie liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podjęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy są pomieszczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą zostać odsunięte od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może mówić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.