Gniazdka z uziemieniem

Uziemienie to prawdziwa dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje zatem proces dopasowujący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w rezultatu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie wyraża się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite sposoby uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W strukturze uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję wyróżnia się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego budowa determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wypełnione łatwo i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym przedmiocie bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być instalowane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu istotna jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.