Filtrowanie piwa

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie kluczowe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły grające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych stanowimy w ofercie narzędzia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala więc na łączenie ich w wszelkim pomieszczeniu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do stosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, stworzone ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest ustalenie strefy dużej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej strony i składniki są dopasowywane w taki forma, by one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.