Certyfikowane jagody goji

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest traktowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obowiązujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w układu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które postępują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania spotykające się w takich strefach powinny posiadać dobre certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Są ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien być stworzony razem z ustalonymi w niej informacjami, co w realizacji jest iść do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz narzędzi (i środowiska) wykonywających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.